Vietnam-2025
15-16
APR 2025
Vietnam-2025
Vietnam

Supporting Partner

Vietnam-2025
Days
HRS
MINS
SECS

Redrawing The

Future of Financial Inclusion

in Vietnam

past advisory committee

DR NGUYEN QUOC <br> HUNG

DR NGUYEN QUOC
HUNG

Vice Chairman & Secretary General
Vietnam Banks Association
Thanh Duc Phan

Thanh Duc Phan

Dean
Banking Academy of Vietnam
Luc Can

Luc Can

Chief Economist
BIDV

past speakers

Vu Tran

Vu Tran

Head of FSI
AWS Vietnam & Indochina
Easwar Subramanian

Easwar Subramanian

Banking Solutions Director
Oracle
LAN ANH NGOC NGUYEN

LAN ANH NGOC NGUYEN

Chief Technology & Operations Officer
Standard Chartered Bank Vietnam
Xuan Truong Nguyen

Xuan Truong Nguyen

Head of IT Center
Kienlong Bank
Anh Vu Thai

Anh Vu Thai

Senior Director – IT Applications & Infrastructure
ABBANK
Olena Khlon

Olena Khlon

Chief Executive Officer
SHBFinance Vietnam
Tu Truong An Le

Tu Truong An Le

Head of IT
Toyota Finance
PRANAV SETH

PRANAV SETH

Chief Digital Officer
Techcombank
Ashley Pereira

Ashley Pereira

Solutions Consultant
iProov

PROCUREMENT BUDGET

25% More than
US $1 million
12% US $500,000
US $1 million
34% Less than
US $100,000
29% US $100,000
US $500,000
 • 34% Less than US $100,000
 • 29% US $100,000 - US $500,000
 • 12% US $500,000 - US $1 million
 • 25% More than US $1 million

SECTORS

BANKS
63%
POLICY MAKERS
3%
MICRO-FINANCE
14%
INSURANCE
20%
 • 63% BANKS
 • 3% POLICY MAKERS
 • 14% MICRO-FINANCE
 • 20% INSURANCE

BY SENIORITY

 
Vietnam-2025
C-suite
VPs, Directors & Heads
Senior Managers

BY JOB FUNCTION

 
Vietnam-2025
IT & Security
DIGITAL & DATA ANALYTICS
FRAUD, RISK & COMPLIANCE
 
Vietnam-2025
OPERATIONS & STRATEGY
RETAIL & WHOLESALE
CARDS & PAYMENTS
 
Vietnam-2025
MARKETING & LOYALTY
GMS & SENIOR MANAGEMENT
OTHERS

The Powerhouse Behind

#WFISVietnam
Vietnam-2025

0

500+

Pre-Qualified
Delegates

Vietnam-2025

0

100+

Leading
Organisations

Vietnam-2025

0

40+

Industry
Speakers

Vietnam-2025

0

25+

Solution
Providers

Vietnam-2025

Overview

The rising tide of digital investment is the sure bedrock for fintech growth in Vietnam. While international investors have started uncovering the vast opportunities and untapped market potential, the country’s financial institutions are now racing to realign their tech infrastructure.

With the rise of novel platforms like digital wallets, mobile payment apps, blockchain, cryptography, digital banking and online payment gateways, Vietnam’s fintech market is forecasted to reach $41.76 billion by 2029.

Furthermore, the release of a new draft decree in March 2024 by the State Bank of Vietnam (SBV) concerning banking sector’s regulatory sandbox is anticipated to pave new approaches for the controlled testing and introduction of innovative fintech solutions.

To provide a direct gateway to the country’s booming financial sector, Chuỗi Đổi mới Tài chính Thế giới (WFIS) is coming to Hanoi again on 15 – 16 April 2025. The event will host over 350 technology and business heads from the leading Banks, Insurance & Micro-Finance institutions across the country.

A QUICK INSIGHT ON THỊ TRƯỜNG FSI CỦA VIỆT NAM

$0

$41.76B

Forecasted fintech market by 2029

$0

$3.8B

Digital financial services revenue by 2025

0

95%

Các ngân hàng tích cực áp dụng công nghệ mới nhất

0

79.1%

Dân số có khả năng truy cập internet

0

200+

Các công ty Fintech tại Việt Nam

 • HỘI NGHỊ

  Giới thiệu những cái tên truyền cảm hứng hàng đầu trong ngành ở giai đoạn chính để chia sẻ thông tin quan trọng về các chủ đề cấp bách nhất, thông tin này sẽ được làm phong phú thêm bằng phiên Hỏi đáp.

  Nó thể hiện khả năng lãnh đạo về tư tưởng và kiến thức tiên tiến cho sự phát triển của toàn bộ cộng đồng doanh nghiệp. Một nền tảng hoàn hảo thể hiện nhịp đập của ngành.

  SPEAK

 • TRIỂN LÃM

  Cho phép các tổ chức thể hiện tốt nhất khả năng của mình với nhiều đại biểu đủ tiêu chuẩn trước tại sự kiện trong thời gian thực. Việc cung cấp việc sử dụng công nghệ chỉ bổ sung vào toàn bộ phần trình diễn và giúp thu hút nhiều khách hàng tiềm năng hơn từ các công ty hàng đầu trong toàn ngành.

  Nó được thiết kế đặc biệt để các tổ chức thu hút sự chú ý của các bên liên quan lớn nhất trong khu vực và nâng cao hình ảnh thương hiệu tổng thể của họ.

  EXHIBIT

 • AWARDS & GALA

  Top Talents | Competitive Categories | Exquisite Dishes | Cocktails

   

  This session aims to acknowledge and reward the best of talents, products and organizations that are spearheading innovation and thought leadership in the industry.

  The award program will dive into the rich talent pool of myriad industry experts and bestow honour upon their groundbreaking work that has empowered and uplifted the entire FSI landscape.

  But that’s not it, the session will also feature a scrumptious spread of hand-picked dishes coupled with a fine range of cocktails to further lift the spirits of the attendees.

  SPONSOR AWARDS

 • SAU GIỜ

  An exclusive session for more networking exposure, allowing attendees to break the ice with some spirit-lifting humour, while enabling them to unwind and rub shoulders against industry peers, thought leaders, and potential customers.

  Allowing networking interactions to happen in a more relaxed and honest way, where receiving direct feedbacks is a given phenomenon.

  BECOME A SPONSOR

Vietnam-2024Vietnam-2024
Đổi mới kỹ thuật số định hình lại bối cảnh FSI tại Việt Nam
Vietnam-2024Vietnam-2024
Ngân hàng dưới dạng dịch vụ: Một bước hướng tới một ngân hàng mô-đun thực sự và không có lõi
Vietnam-2024Vietnam-2024
Nắm bắt tương lai của khách hàng thông qua tự động hóa
Vietnam-2024Vietnam-2024
Tận dụng sức mạnh của API để củng cố hệ sinh thái kỹ thuật số
Vietnam-2024Vietnam-2024
Ngân hàng di động: Đẩy mạnh ranh giới ngân hàng
Vietnam-2024Vietnam-2024
Dữ liệu lớn trong ngân hàng: Cung cấp năng lượng và sản xuất dữ liệu thông minh
Vietnam-2024Vietnam-2024
Ngành Ngân hàng Bán lẻ: Ưu tiên Lấy Khách hàng làm Trung tâm trong Chương trình nghị sự của FSI
Vietnam-2024Vietnam-2024
Thanh toán kỹ thuật số: Hướng tới xu hướng không dùng tiền mặt
img img

Testimonials

MICHAL SKALICKY

Chief Customer Officer

Home Credit Vietnam

LUC CAN

Chief Economist

BIDV

KALIDAS GHOSE

Chairman

UNOBank

HUU QUANG NGUYEN

CEO

Cake Digital Bank

Henry Hoang

Associate Director

Bluebik

CONG QUYNH LAN TRAN

Deputy General Director & CIO

Vietnam Joint Stock Commercial Bank

SERIES SPONSORS

WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam
WFIS 2024 - Vietnam

Latest News

Banking sector promotes digital transformation to improve customer experience

Banking sector promotes digital transformation to improve customer experience

According to the State Bank of Vietnam (SBV), the banking sector has invested over VND15 trillion (US$ 617.6 million) in digital transformation by the end of 2022.

91% of financial frauds in Vietnam linked to banking data breaches

91% of financial frauds in Vietnam linked to banking data breaches

Banking data was exploited in 91% of financial fraud cases reported this year in Vietnam, highlighting a critical need for enhanced transaction security among lenders and third-party platforms.

Banking 2030, Part 5: Opportunities and Challenges in Banking’s Core Offerings

Banking 2030, Part 5: Opportunities and Challenges in Banking’s Core Offerings

Special Report: In the final installment of our five-part series, we argue that for the foreseeable future, banks will continue to do what banks have always done. But the delivery of those services must become personalized,

Vietnam’s Banking Sector: A Tale of Growth, Struggle, and Anticipated Revival

Vietnam’s Banking Sector: A Tale of Growth, Struggle, and Anticipated Revival

2023 was a year of substantial growth for Sacombank, a leading banking institution in Vietnam, which topped the banking sector with a remarkable 50% upsurge in pre-tax profit compared to the previous year.

Banking industry forecasts better prospects in 2024

Banking industry forecasts better prospects in 2024

The banking industry has experienced a difficult period in 2023 due to global and domestic headwinds. However, the industry outlook is forecast to be more positive next year when credit growth improves...